Tjenester

Tilstandskontroll: Det er eier/brukers ansvar at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand til enhver tid. Har dere dette i orden? Vi kan hjelpe dere, vi har nødvendig kompetanse og dokumentasjon for dere. Ta en gjennomgang av det elektriske i deres anlegg eventuelt med termografering (med rapport/tilstand)!!

  • Baderom og kjøkken o.s.v: Vi har "flinke" samarbeidspartnere innen snekker, flislegger, mur, maler, mebran, rørlegger.
  • Rehabilitering: Ta kontakt? Vi kan gi dere kyndige råd og veiledning i forbindelse med ombygging av alle typer arealer.
  • Nye bygg: vi prosjekter, gir eventuelt faste priser (anbud) samt utfører fagmessig arbeider i bolig, hytter, leiligheter og mindre næringsbygg.
  • Termografering: Termografering av sikringskap/tavler eventuelt med rapport, feilsøking på varmekabel og vannbåren varme.
  • Maritime installasjoner: utførende av skips elektro samt service avtaler.