Tips elektro

Husk at det er du som eier som er ansvarlig for vedlikehold av elektriske installasjoner og utstyr, og at det benyttes kvalifiserte firmaer (eventuelt personell) til alle installasjons og reparasjon arbeider.

Elsjekk: vi bruker mer strøm i dag enn for 20 år siden og et moderne hjem krever større krav til det elektriske anlegget for å unngå uhell som brann.

Sikringer: koblingsbokser, stikkontakter, støpsler og brytere. Er de unormale varme eller brunsvidde, kan det tyde på en overbelastning eller kontaktsvikt. Ta kontakt med oss snarest og vi vil hjelpe deg.

Stikkontakter: ha ikke løse ledninger mellom døråpninger eller slik at de kan bli skadet. Har du for få stikkontakter?
Ta heller kontakt med oss
.